Inden du booker

Vi kører fra Køge, Næstved og Vordingborg området & har en samarbejdspartner på Bornholm.

Louise ser klienter fra 5 år og op - og kører fra Næstved-området. Maj-Britt ser klienter fra 6 mdr op - og kører fra Vordinborg-området . Mie ser klienter fra 0 mdr og op - og kører fra Køge-området. Pernille ser klienter fra 7 år og op - og dækker hele Bornholm .

Booking & Priser

Klik på de forskellige kategorier for at skifte mellem vores ydelser.

OBS! Navnet på den terapeut du booker hos, står ved datoen du booker. -Find hurtigste tid

*Det med småt

Ved Hjemme Konsultationer kører vi fra vores hjemme-adr, som både er Strøby egede og Vordingborg-området. Køres der ud over de 20km, radius, lægges der 5 kr. ekstra pr km  - beregnes ud og hjem.

Brotakts, lægges oven i prisen & weekendtakst + 15%

Oftest stillede spørgsmål

SPØRGSMÅL OG SVAR

Ferie - Mie 26.-28. - Maj-Britt 27.-29. - Louise 30.-31.

Inden du booker:

Louise ser klienter fra 5 år og op - og kører fra næstvedområdet
Maj-Britt ser klienter fra 6 mdr op og kører fra vordinborgområdet
Mie ser klienter fra 0 mdr og op - og kører fra strøby egede

Hvad kan vi online?
Vi kan vurdere og undersøge, spise, synke, grov, fin og sansemotoriske udfordringer samt mundmotoriske forhold og OMFT undersøgelse hos børn fra ca. 6 mdr og voksne
Hvordan?
Du indsender videoer og billeder og spørgsmål, samt vi undersøger og interviewer ved Online undersøgelse
Hvad kan vi IKKE undersøge online:
Stramt tungebånd hos babyer og små børn, hos børn og voksen vælger vi at fokusere på mobilitet og hvad der hæmmer denne mobilitet(dette kan undersøges online)
Kan du få træning, øvelser og vejledning efter undersøgelse andet sted?
Ja, ved at indsende journalnotat og funktionel vurdering, samt TABBY mv score
Alternativ, booker du hjemmebesøg og lader os undersøge, og tager så opfølgninger online!

Book hos Pernille
Pernille er ergoterapeut på Bornholm og ser børn fra 7 år og op

Konsultationer indebære udover en grundig undersøgelse, også forberedelse fra spørgeskema, journalopstart og plan for videre forløb.

Du skal selv tage notater fra konsultationer - Vi har papir og kuglepen.

Mie, Maj-Britt og Louise er alle uddannet Aut. ergoterapeuter og OMFT terapeuter - Vi arbejder alle med sansemotorik, primitive reflekser/nervesystemet og spiseudfordringer

Hjemmebesøg for private:

Kørsel -1995 kr pr besøg (90 min) inklusiv 20 km radius
(OBS, vi kører fra vores hjemme-adr, som både er Strøby egede, Vordingborg-området og Næstved-området- Køres der ud over de 20km, radius, Lægges 5 kr ekstra pr km - beregnes ud og hjem!

Opfølgende hjemmebesøg hvis dette ønskes - 950 kr inkl Kørsel som ved 1. gangs hjemmesøg - Opfølgninger kan ofte tages Online

Konsulent eller anden sparring professionelt:

Pris pr tid 900 kr

Kørsel pr tid 400 kr

Kørsel km - 3,73 pr km

Brotakts, lægges ovn i prisen

Weekendtakst + 15 %