Sensorisk Profil

En Sensorisk Profil er et ergoterapeutisk redskab, som er til gavn for alle, men er særligt god, hvis jeg har bekymringer for om jeres barnet har udfordringer med sanseintegration. Den giver viden om barnets sansebearbejdning og adfærd.

Der er fokus på trivslen og om barnet har en aktiv eller passiv adfærd for at regulere sanseindtryk. Og i hvilken grad barnet er sansemæssigt sensitiv eller har brug for kraftige sanseindtryk, sammenlignet med andre. Kort sagt sanseprofiler kan kortlægge dit barns sansemønster og dermed give os en idé om, dit barn har brug for at blive skærmet for nogle sanseindtryk eller har brug for hjælp til at få flere input, for at få dit barn i balance og give et roligt nervesystem .

Når et nervesystem er stresset, er det med til at gøre det sværere for barnet at lære nye færdigheder, da barnet har et nervesystem der tænker mere på overlevelse. Hvis man kan hjælpe det stressede nervesystem til at blive roligt, vil man i den forbindelse styrke barns motoriske udvikling, da nervesystemet ikke længere tænker på overlevelse.

Når vi sammen har udfyldt en sensorisk profil, vil jeg bruge lidt tid på at analysere på svarene, herefter vil jeg komme ind og vi vil have en uddybende snak om resultatet, og i vil gå nogle øvelser med hjem, der vil passe til dette.

I nogle tilfælde vil det også give god mening at teste de primitive reflekser, da symptomerne på en eller flere aktive reflekser kan ligne nogle af de udfordringer, der kan vise sig i en sensorisk profil, sagt på en måde anden; Hvis man finder ubalance i den sensoriske profil, kan det være på grund af en eller flere aktive primitive reflekser.

Hos et barn med sanseintegrationsudfordringer vil man kunne opleve følgende:

 •        Har behov for meget hurtig rammer og kontrol
 •        Har indlæringsvanskeligheder.
 •        Har koncentrationsbesvær.
 •        Har berøringsangst.
 •        Har svært ved at tage tøj af og på.
 •        Kan virke selektiv i hvad man vil spise.
 •        Brusebad kan være en udfordring.
 •        Er overdrevent følsom for lys, lugt og lyd.
 •        Kan virke klodset; gå ind i ting eller falde over ting eller egne fødder.
 •        Har svært ved at mærke eller fornemme egen krop, lægger f.eks.
  ikke mærke til mad eller snavs i ansigtet.
 •        Har søvnbesvær og svært ved at finde ro om aftenen.
 •        Kan virke passiv i lege med andre
 •        Er vild og urolig eller meget stille

Funktionel Terapi kan tilbyde at lave en sanseprofil til jeres barn imellem 0-14 år.

 • Sensorisk profil 2 spædbarn til 0-6 måneder.
 • Sanseprofil 2 Småbarn 7-35 måneder.
 • Sanseprofil 2 Barn 3-14 år.
 • Sanseprofil 2 Skoleledsager 3-14 år. Besvares af lærer eller pædagog med fokus på barnet i skole og institutions situationer.

Vi anbefaler altid at en Sensorisk profil følges op af træning af sanserne og evt. de primitive reflekser - Vi skal udnytte hjernens. plasticitet og give barnet nye redskaber til at håndtere det der er svært.

Book til en Sensorisk Profil her - Hos Maj-Britt