Aftercare og eftertræning pleje af børn med stramt tungebånd

Aftercare og eftertræning pleje af børn med stramt tungebånd

Stramt tungebånd,

også kendt som ankyloglossi, er en medfødt tilstand, hvor tungebåndet er kort, stramt eller tykt, hvilket begrænser tungens bevægelighed. Dette kan påvirke funktioner som amning, synkning, artikulation og vejrtrækning. Kirurgisk intervention, såsom frenotomi eller frenektomi, anbefales ofte for at forbedre tungens bevægelighed og funktion. På trods af den udbredte praksis mangler der etablerede kliniske retningslinjer for pleje før og efter operationen.

Aftercare - Det siger forskningen

Undersøgelsens Formål

Formålet med denne undersøgelse var at udforske forskellige tilgange til pre- og postoperativ pleje af børn med stramt tungebånd, der gennemgår kirurgisk intervention. Undersøgelsen omfattede en bred gennemgang af fagfællebedømte artikler for at identificere de mest effektive plejemetoder.

Metoder

Undersøgelsen blev udført som en scoping review, hvor fire elektroniske databaser blev gennemsøgt for interventionelle studier, der rapporterede om pre- eller postoperativ pleje af spædbørn, børn og unge (0-18 år) med stramt tungebånd, som havde gennemgået frenotomi eller frenektomi. Kvalitetsvurderinger blev udført på de inkluderede studier.

Resultater

I alt 23 studier blev identificeret, hvoraf syv omfattede både pre- og postoperativ pleje, mens 16 fokuserede udelukkende på postoperativ pleje. Tungeøvelser og OMFT træning var en almindelig anbefaling, men kun tre studier undersøgte forholdet mellem postoperativ pleje/Aftercare og helingsresultater. Der var stor variation i studiernes design, ordinerede pleje og outcome-målinger.

Diskussion

Undersøgelsen fandt betydelig variation i pre- og postoperative plejeprotokoller, herunder dosis, frekvens og varighed af øvelser og andre plejemetoder. Denne variation peger på behovet for yderligere forskning for at bestemme de mest effektive plejemetoder/aftercare og træning for børn, der gennemgår klip af tungebånd

Der var også stor forskel i kvaliteten af de inkluderede studier, hvor nogle mangler detaljer om dataindsamlingsmetoder og outcome-målinger. Forslag til pre- og postoperativ pleje blev kun rapporteret i fem studier og varierede fra 43,5% til 100%.

Konklusion

Denne undersøgelse understreger behovet for standardiserede pre- og postoperative plejeprotokoller(Aftercare og træning før og efter) for børn med stramt tungebånd. Yderligere forskning er nødvendig for at identificere de mest effektive plejemetoder, som kan forbedre heling og funktionelle resultater. Dette vil hjælpe ØNH, Tandlæger og andre klinikere med at anbefale pleje med større sikkerhed og bidrage til at optimere praksis inden for tandpleje.

Læs Review her