Primitive Reflekser

 

Hvad er det og hvad skal vi være opmærksomme på, når vi møder børn med sanseintegrationsproblematikker.

 

Primitive Reflekser (PR)er en naturlig del af barnets udviklingen, nogle er medfødte andre opstår kort efter fødslen. Når barnet fødes, forlader det den trygge og beskyttende livmoderen for at komme ind i en verden, hvor barnet angribes af en næsten overvældende mængde sensoriske stimuli. Barnet kan ikke bearbejde disse stimuli og det reagerer barnet på, uden at kunne forstå sin egen reaktion endnu. Barnet træder ind i en verden af kaos og går fra at få automatisk næring til selv at skulle deltage i at få mad, desuden får barnet ikke ilt gennem na

 

PR er ufrivillige bevægelser på et sanseindtryk. som styres fra hjernestammen uden cortex er involveret.

PR består af flere forskellige reflekser, hver refleks bidrager til et nyt skridt i udviklingen- f.eks løfte hovedet, trille, kravle mm. Disse motoriske milepæle skaber forbindelser i hjernen og ligger fundamentet for f.eks højere læring. Hos børn som ikke gennemgår de motoriske milepæle, kan PR forblive aktive. Herved er organisation af nervefibre påvirket negativt og et eller flere af barnets funktionsområder bliver påvirket afhængig af graden af de aktive PR: 

PR er ligeledes medvirkende til udvikling af de efterfølgende posturale reflekser, som dukker op for at få det modne barnet. Posturale Reflekser medvirker til  holdning, bevægelse og stabilitet. De medvirker til at barnet kan holde sit hoved og overkrop i en specific position, uanset hvilken bevægelse kroppen udfører. 

 

Når visse bevægelsessekvenser praktiseres igen og igen (trille, krybe, kravle mm.), opnår barnet efterhånden kontrol, muskelstyrke og koordination til at mestre bevægelsen selv. Barnets hjerne er modnet til at udfører bevægelsen selvstændigt. Herefter er refleksen integreret i barnet og derfor ikke aktiv længere. Vi kalder det- at refleksen falder i søvn.

De fleste primitve reflekser integreres i barnets nervesystem i barnets første leveår.

 

PR danner fundamentet for barnets nervesystem og er derfor ansvarlig for at barnet kan bearbejde forskellige sanseindtryk som føle, lugte, syns, høre og bevægelse. Det sikre at nervesystemet ikke overstimuleres eller bliver stresset.

For nogle børn falder reflekserne ikke i søvn. Man ved ikke altid hvorfor, men flg punkter påvirker det.

- Traumatisk fødsel

- Kejsesnit

- Hurtig/langsom fødsel

- Svær sygdom

- For lidt bevægelsesfrihed

- Traume

 

Når PR ikke falder i søvn, arbejder hjernen ikke hensigtsmæssigt og effektivt. Hjernen er i ubalance. Ved en bestemt sansestimuli eller bevægelse, vil refleksen aktiviseres og forstyrre barnet.

En aktiv Fear paralysis refleks:

 • Baby har svært ved at lukke af, og har en meget intenst stirrende blik
 • Er ofte i frys tilstand og bryder sig ikke om mange mennesker eller fremmede
 • Reagere kraftigt når andre tager det op
 • Vil helst kravle ind i mors tørklæde eller tøj

 

 • Barnet er meget hypersentiv for lyd, lys, lugt og smag - Kan virker meget kræsen eller småtspisende
 • Barnet bryder sig ikke om situation eller miljøskift - 
 • Virker nervøs og bange, for nye ting
 • Svær sepereationsangst - vil ikke passes eller svært ved børnehav

En aktiv MORO refleks:

 • Barnet er i en tilstand af flygt eller kæmp
 • Barnet er ængstelig og usikker i mange sammenhæng.
 • Nedsat impulskontrol
 • Kan ikke lide forandringer eller overraskelser. 
 • Forsinket motorisk (fordi barnet er usikker)
 • Lys- og lydsensitiv
 • Svært ved at blokerer baggrundlyd
 • Svært ved at holde fokus of opmærksomhed.
 • Nedsat balance (problemer med det indre ører)
 • Nedsat koordination
 • Sensitiv vedr. mad
 • Udtrættes hurtigt
 • Nedsat evne til at sanseintegrere

Aktiv Spinal Galant Refleks.

 • Kropslig uro, myrer i bukserne
 • Har svært ved at sidde på en stol.
 • Konstant i bevægelse
 • Rører og nuldre ved alting
 • Nedsat fokus, opmærksomhed og koncentration.
 • Sengevæder efter 5 års alderen.
 • Hypersensitiv ved berøring.
 • ADHD tegn
 • Har svært ved at lytte og forstå verbale instruktioner.

Aktiv TLR refleks:

 • Nedsat balance
 • Nedsat hovedkontrol, dårlig holdning
 • Nedsat koordination
 • Lav muskeltonus
 • Stive bevægelser (høj muskeltonus)
 • Gågænger
 • Sidder i W
 • Visuel usikkerhed (perception/ følge noget med øjnene)
 • Nedsat øje-håndkoordination 
 • Nedsat bearbejdning af auditive sanseindtryk. 
 • Glemsom og desorganiseret
 • Nedsat rumlig perception 

Aktiv STNR refleks:

 • Dårlig holdning (svært at sidde på en stol)
 • Nedsat balance, virker klodset.
 • Nedsat koordination
 • Ligger med overkroppen over bordet.
 • Sidder i W
 • Ufrivillige arme og ben bevægelser
 • Nedsat afstandsbedømmelse
 • Svært ved at følge noget med øjnene
 • ADD eller ADHD tegn
 • Indlæringsproblemer

Aktiv ATNR refleks::

 • Problemer med at krydse sin midterlinje.
 • Barnet har ikke udviklet en dominant hånd, fod, øje eller ører.
 • Nedsat øje-håndkoordination.
 • Nedsat balance
 • Nedsat visuelle færdigheder (krydse over midterlinjen, skifte fra at fokusere fra nær til fjern samt modsat)
 • Nedsat skrivefærdigheder (grundet nedsat finmotorik)
 • Indlæringsproblemer
 • Vender bogstaver samt tal omvendt. 
 • Har problemer med at få tanker ned på papiret.

Kan du se dig selv eller dit barn i ovenstående - Så kontakt mig endelig på en gratis tlf samtale eller book en konsultation -  Book: